Windows Pro

Get Genuine

עלות: 45 ש"ח

Windows Upgrade

עלות: 74 ש"ח

Office Standard

עלות: 145 ש"ח

למידע נוסף ולבדיקת זכאותכם השאירו פרטים

אודות Techsoup ישראל

Techsoup ישראל, הפועלת באמצעות קרן רש"י, הינה יוזמה חברתית שמטרתה לסייע לארגונים ללא מטרות רווח לחזק
ולמנף את פעילותם באמצעות מוצרים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים, ובכך לחזק את החברה האזרחית במדינת ישראל.
קרן רש"י, מקדמת מוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות בתחומי החינוך והרווחה מזה 35 שנה, מנהלת את פעילות
המיזם בישראל ומסייעת לעמותות באמצעות הנגשת טכנולוגיה ומתן שירותים נלווים.

Techsoup העולמית הוא ארגון חברתי ללא כוונת רווח, המחבר בין ספקי התוכנה המובילים בעולם לעמותות וארגונים
ללא מטרות רווח בכ-70 מדינות. לרשת הגלובלית יותר ממאה שותפים עסקיים, שתורמים שירותים ומוצרים בתחום הטכנולוגי
לכמיליון עמותות ברחבי העולם. שווי התרומות וההטבות שהועברו דרכה עד היום נאמד ביותר מ-11.1 מיליארד דולר.